O autorze
Adam Gieniusz - Executive Coach, Trener, Wydawca.

Od 1998 roku zajmuje się szkoleniami i rozwojem, m.in. jako trener, właściciel i wspólnik firm szkoleniowych. Prowadził projekty edukacyjne we współpracy z korporacjami, małymi firmami i organizacjami pozarządowymi w Gwatemali, na Sri Lance, w Indiach, w Niemczech i w Polsce.

Od 2009 roku związany ze szkołą Noble Manhattan Coaching (IBD-NMC) - najpierw jako student, obecnie jako trener, mentor i superwizor. Od lipca 2015 rozwija międzynarodową działalność wydawniczą związaną z szeroko rozumianą tematyką rozwoju osobistego i zawodowego.

Na co dzień tata Helenki, od czasu do czasu podróżnik po Azji.

Jak działa Coaching? [Video]

Coaching to podróż
Coaching to podróż (c) Fotolia
Coaching to metoda skupiona na stawianiu sobie ważnych celów i realizowaniu ich w sposób spójny z własnymi wartościami i ze świadomością wpływu na otoczenie. Gdyby chcieć zobrazować to podejście rozwojowe, można posłużyć się video przygotowanym przez Sherann Johnson.

Ja sam od kilku lat korzystam z tego genialnego w swej prostocie nagrania i zapraszam do poświęcenia niecałych czterech minut do zobaczenia jak działa coaching. Pod okienkiem odtwarzacza krótkie omówienie dla tych, którzy nie mają jak obejrzeć filmiku i dla ciekawych paru słów komentarza.Etap 1: Spotkanie Coacha i Klienta
Klient i Coach poznają się. Następuje omówienie zasad i przedmiotu pracy. Ważnym elementem nawiązania relacji coachingowej jest obopólna zgoda na pracę ze sobą. Niczym nadzwyczajnym jest sytuacja, w której Klient spotyka się z kilkoma coachami i wybiera kogoś według własnego klucza i preferencji. Po angielsku takie spotkania nazywa się "chemistry sessions" - sprawdzanie, czy jest "chemia" lub, czy "zaiskrzy" z daną osobą. Bywa, że to Coach nie zdecyduje się na pracę z danym Klientem.

Etap 2: Wizja
Klient określa to, co chce osiągnąć - wizję i cel oraz punkt wyjścia. Warto podkreślić, że tematami pracy coachingowej mogą być zarówno problemy z którymi Klient chce się uporać, jak też realizowanie marzeń, rozwój kariery, adaptacja do nowej roli po awansie, polepszanie relacji w rodzinie, etc., Generalnie coaching to dążenie do sukcesu takiego, jakim definiuje go Klient. Podkreślmy to jeszcze raz - to po stronie Klienta leży decyzja o celu. Nawet jeśli pewne założenia są nadane "z góry", gdy coaching odbywa się w ramach działań zleconych przez pracodawcę, to nadal Klient powinien formułować swoje cele w ramach tych założeń. Coach nie koryguje, nie ocenia, nie narzuca, nie namawia. To, co leży w gestii Coacha to pytania dążące do sformułowania wizji i celu przez Klienta, pytania o relację między wizją a wartościami Klienta, pytania o wpływ realizacji wizji na otoczenie i na samego Klienta. Bywa, że pytania sprawią, że Klient odkrywa nowe cele, różniące się od tego, z czym początkowo przyszedł.


Etap 3: Planowanie
Do celu i wizji sukcesu tworzony jest plan ich realizacji. Plan, tak jak wszystko do tej pory, jest kreślony przez Klienta, przy "pytającej asyście" coacha.

Etap 4: Podróż
Klient wdraża plan w życie. Sukces w realizacji zamierzeń może rodzić chęć dalszego rozwoju, doskonalenia się, sięgania po wyższe cele. Zadanie coacha na tym etapie to wspieranie pytaniami, zadaniami, zachętą do autorefleksji. Klient idzie dalej, Coach mu towarzyszy. Może zdarzyć się, że Klient przeliczy się ze swoimi siłami. W takiej sytuacji Coach czeka z "siatką bezpieczeństwa", ale nie zniechęca do realizacji zamierzeń. Ta siatka, to przede wszystkim krytyczne podejście do przyczyn ewentualnego "potknięcia" i wyciągnięcie wniosków na przyszłość oraz wdrożenie tych wniosków w sposób pozwalający kontynuować podróż.

Etap 5: Sukces
Klient dociera do celu i ma przed sobą dalszą drogę na której być może skorzysta ze wsparcia, a być może już samodzielnie odniesie sukces.

Zaproponowany filmik to Coaching w dużym uproszczeniu. Lubię jednak to nagranie, bo pokazuje wszystkie kluczowe elementy profesjonalnego Coachingu - od skupienia na Kliencie i jego zasobach, przez służebną rolę Coacha, po wagę uważności i relacji w pracy nad sukcesem. Właśnie takich coachingowych doświadczeń życzę wszystkim - i Coachom i Klientom.
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...